Sedan klockan 9.40 på torsdagsmorgonen har patientjournalsystemet Take Care inte fungerat och det drabbar stora delar av vården. Drabbade är Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södertälje sjukhus, vissa vårdcentraler i Stockholmsområdet samt sjukvården på Gotland.

På Karolinska universitetssjukhuset har man som en följd av problemet tagit in extra personal. Flera operationer har också fått ställas in.

– Vi har helt gått över till manuella rutiner. Vi har förstärkt personalstyrkan på akutmottagningarna i Huddinge och Solna med förmiddagspersonalen. Allting tar längre tid när man exempelvis inte kan skicka labbsvar via systemet, säger Svante Baehrendtz, chefläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

V
et ni vad felet är?
– Nej, teknikerna arbetar för fullt på det. Vi vet att en disk havererade men vi vet inte om felet ligger i journalprogrammet Take Care. Felet kan ligga i själva it-miljön. Innan systemet slutade fungera hade vi störningar både på vårt intranät och i vårt röntgensystem.

Är det någon fara för patientsäkerheten?

– Nej, det är det inte. Det kan finnas en risk att det blir fel eftersom informationskedjan nu är längre med fler personer inblandade men risken för fel är ändå liten. Men jag tycker inte att sånt här ska kunna hända. Det borde finnas system som träder in och förhindrar ett haveri som det här.

Vid 21.00-tiden i kväll, torsdag, sågs fortfarande ingen lösning på driftstörningen, vilket innebär att planerade operationer under fredagen kan komma att ställas in.