Niclas Lavesson, forskare i datavetenskap på Blekinge tekniska högskola, undersöker detta just nu i samarbete med Blekingesjukhuset. Enligt honom kan den här typen av program spara pengar åt sjukhusen samtidigt som patienterna blir behandlade mer rättvist.

– Om man tidigt skulle kunna förutse om patienter behöver operation eller inte och vilken typ av vård de behöver skulle det här kunna leda till lägre kostnader och en mer rättvis vård, säger han till Sveriges Radio Blekinge.

Utöver minskade kostnader och en mer rättvis prioritering av patienterna blir det också lättare för sjukhusen att planera för hur många läkare de behöver ha i tjänst om de i förväg vet hur många som kommer behöva opereras.

– Vår idé är att använda lärande system och så kallad data mining för att hitta mönster i patientdata. I de mönstren kan vi hitta nya operationsindikatorer som är baserade på riktig erfarenhet. Det är ju patienter som faktiskt existerar, säger Niclas Lavesson.

Enligt Sveriges Radio Blekinge kommer forskarna under hösten att genomföra en pilotstudie för att undersöka om metoden fungerar eller inte.