Karlstad kommun är först ut i landet med en virtuell arbetsplatslösning för vården. I stället för att varje avdelning har egen dator används en box med mus, skärm och tangentbord. Via boxen kommer personalen åt sin dator som körs från en server, oavsett var den befinner sig.

Juryns motivering lyder: Karlstad kommun visar den snabba vägen till en bättre vård och omsorg genom säker inloggning med smarta kort. Den nya tekniken ger stora tidsvinster, högre omsorgskvalitet och en bättre dokumentation. Projektet är utvecklat och levereras tillsammans med Cendios partner Pulsen.

Enligt ett pressmeddelande gör lösningen att vårdpersonalen slipper alla lösenord, som kunde uppgå till 14 olika, för att komma åt alla system. Inloggningen och identifieringen till systemen sker nu istället med hjälp av smarta kort innehållande SITHS-certifikat.

Tillgänglighet och mobilitet har varit det primära i lösningen. Möjligheten att "bära med sej" sessioner mellan tunna klientstationer och i nästa steg även använda laptops ute på fältet förenklar vårdarbetet. Journalskrivning som innan skrevs på sjuksköterskekontoret skrivs nu istället där man befinner sig.

Karlstad kommuns tunna klientlösning var ett av fem projekt som nominerades till Sveapriset. Bakom priset står Sveriges Kommuner och Landsting, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Kvalitetsmässan, Apoteket, INTEL, Vinnova, Kommunal, SKTF, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Swedish Medtech och Vårdförbundet.