När projektet började för fyra år sedan började man föra in patienternas levnadsvanor i det vanliga journalsystemet. Därefter förenklades utskrivandet av motion på recept genom att föra in det i det vanliga receptsystemet. Nu medverkar alla vårdcentraler i landstinget i projektet.

– Den största vinsten är att man sparar tid, och skapar tid att jobba med de här viktiga frågorna. Pratar man om livsstil och ger råd så leder det till förändring för patienten, säger Hans Lingfors.