Sedan november i fjol säljs vissa receptfria läkemedel i tusentals butiker i Sverige. Enligt branschregler och Läkemedelsverkets föreskrifter ska butikspersonalen inte informera eller ge råd om läkemedlen, även om detta inte är uttryckligen förbjudet i lag.

Företagen Scandinavian Outcomes och Bosbec har sett en affärsmöjlighet i detta. Tillsammans har de utvecklat en ny egenvårdsguide i form av en applikation för mobiltelefoner – m.medicinera.se.

Tanken är att kunder ska kunna få råd om receptfria läkemedel via mobiltelefonernas webbläsare.

David Becedas, vd för Scandinavian Outcomes, ger ett exempel på hur tjänsten kan användas.

– Du kanske får allergisk snuva orsakad av pollen när du sitter bakom ratten på E4:an. Om du väljer att stanna på bensinmacken kan du hitta receptfri medicin där. Med medicinera.se kan du få råd om vilket läkemedel du ska välja, säger han.

Applikationen presenteras på Vitalismässan i Göteborg i dag.

Företagen Mawell, Healths Solutions/Läkemedelstjänster och Visual Conference Group visar upp en gemensamt framtagen lösning med liknande grundidé som mobilapplikationen på mässan.

De har utvecklat en interaktiv pekskärm, där kunden kan få information om läkemedel som säljs i detaljhandeln. När en kund pekar på till exempel ”värk” visas information om de läkemedel som finns tillgängliga mot värk.

Enligt ett pressmeddelande från Mawell ska pekskärmen förutom i butiker finnas på offentliga platser, i sjukhusentréer och i väntrum på vårdcentraler.