It i vården

EU-databas ger ökad insyn

Det är delar av informationen i den europeiska läkemedelsmyndighetens databas över kliniska prövningar, Eudract, som nu görs tillgänglig för allmänheten. Enligt tidningen Biotech Sweden är syftet att öka allmänhetens insyn i processen kring läkemedelsutveckling och kliniska prövningar. Initiativet kommer från EU-kommissionen, och det är vissa uppgifter i det så kallade EU Clinical trials register som nu blir offentliga.

– Vi ska sköta registret på uppdrag av EU-kommissionen och har ansvarat för utvecklingen av det, säger Maria Bottono, programchef på den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Uppgifterna i databasen, bland annat prövningens titel, sponsor, studieupplägg och vilken substans som testas, kommer att röra kliniska prövningar från fas II och framåt. Inte de riktigt tidiga prövningarna, med andra ord. Vilka uppgifter som blir offentliga i det europeiska registret fastslogs efter en remissomgång bland berörda intressegrupper förra året.

Enligt Maria Bottono är det samma typ av information som finns i den offentliga amerikanska databasen clinicaltrials.gov, där vissa svenska prövningar redan registreras.

I dag innehåller Eudract inte uppgifter om resultat från kliniska prövningar, men arbete med att få in den informationen pågår. När informationen finns i Eudract ska den också publiceras i det offentliga registret. I dagsläget arbetar man med att standardisera resultatrapporteringen. EMA har tagit fram förslag på riktlinjer för hur resultaten ska föras in i Eudract.

Registret, som skulle ha lanserats i september förra året, kommer att lanseras senare i år.

Vill du få koll på senaste nytt om it i vården direkt i din inbox? Registrera dig här för It i vårdens nyhetsbrev:

Please don't insert text in the box below! Villkor

Senaste nytt

Fler nyheter från It i vården

It i vården

Digitala patientnätverk lyfter vården

It i vården

DI kritisk till förslag på ny datalagstiftning

It i vården

ST-läkare får webbutbildning i farmakologi

It i vården

Forskare dömer ut Google Translate

It i vården

Kritik mot patientkommentarer i nätjournaler

It i vården

Gävle satsar på spyende dockor

It i vården

Svenskt medtekföretag på topp 100-lista

It i vården

Blodgrupp kan hamna på körkortet

It i vården

Digitalt test avslöjar demens


Fler nyheter