En eller två veckor på sjukhus. Det är vanligtvis vad som väntar patienter med Parkinsons sjukdom som ska testa behandling med Duodopa. Läkemedlet ges via en sond, men innan man beslutar att operera in en permanent får patienten pröva med en temporär sond i näsan. Patienten måste tittas till flera gånger per dygn för att man ska kunna se hur behandlingen fungerar och justera dosen.

Men den rutinen kan snart vara passé, i alla fall om ett pilotprojekt
på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge går vägen. I stället för att läggas in får patienten en kamera som ansluts till internet installerad i sitt hem.

Läkare och sjuksköterska kopplar upp sig mot kameran några gånger om dagen, och patienten ser även dem på en skärm. Patienten får sedan göra samma tester som på sjukhuset, till exempel sträcka fram armarna och vifta på händerna, eller gå en bit på golvet för att kontrollera rörligheten.

Däremot går det såklart inte att känna på patienten, vilket annars
är en normal del av bedömningen av en stelhetssjukdom som parkinson.

– Men jag har faktiskt inte saknat den möjligheten. Kameraupplösningen är himla bra och jag kan zooma in minsta detalj. Det är inga bekymmer att göra bedömningen på distans, säger Thomas Willows.

Hittills har konceptet bara testats hos tre patienter, men hos
dem gick det över förväntan, enligt Thomas Willows. Framför allt tog det kortare tid att prova ut doserna än på sjukhus, mellan två och fyra dagar.

– Jag har aldrig varit med om att det gått så snabbt. Troligen beror
det på att de är mindre stressade när de är hemma, vilket påverkar
sjukdomen positivt eftersom de kan bli både mer stela och överrörliga av stress.

Att patienterna är bättre förberedda kan vara en annan orsak
till att proceduren snabbas på. Innan behandlingen testas i hemmet får patienten lära sig att hantera pumpen som läkemedlet justeras via.

– Vi lämnar över ansvaret till patienten. När de ligger inne på
sjukhus händer det att vi hjälper till för mycket, säger Thomas Willows, som berättar att även patienterna varit nöjda.

– De tycker det har varit jätteskönt att slippa vara här. En av
dem kunde till exempel fortsätta att arbeta hemifrån.

Enda risken finns enligt honom efter utprovningsfasen när en
permanent sond opererats in på magen. Normalt är patienterna
kvar några dagar för att säkerställa att det inte uppstår infektioner
eller problem med sonden, men nu görs även det från hemmet.

– Det finns en risk för komplikationer. Men man släpper ju inte
iväg någon innan det känns säkert.

Utrustningen är dyr, men det kompenseras enligt Thomas Willows
av de insparade vårddygnen. Pilotprojektet ska även utreda om
tekniken kan bli enklare och billigare, så att den kan användas hos
fler patienter med både parkinson och andra sjukdomar. Ett exempel skulle kunna vara epilepsipatienter som i dag måste läggas in för observation av deras anfall.

– Problemet är att vissa patienter sällan får anfall på sjukhus, utan
i sin naturliga miljö när det uppstår stressiga situationer. Att kunna
observera en sådan patient hemma kan vara mycket värt.