Enligt forskarna bakom studien är det första gången en inopererad dosa med mikrochip och läkemedel testas i en klinisk studie.

Sju danska kvinnor med osteoporos, benskörhet, fick dosan inopererad under huden strax nedanför midjan i fyra månader.

Tack vare mikrochipet avgavs precisa doser av benskörhetsmedlet teriparatid - en genetiskt modifierad variant av bisköldkörtelhormon - vilket gjorde att kvinnorna slapp dagliga injektioner.

Resultaten visar att rätt doser avgavs vid rätt tid och utan biverkningar. Behandlingen fungerade som det var tänkt och ökade nybildningen av ben i kvinnornas skelett.

Det är bland andra forskare vid Massachusetts Institute of Technology som har gjort studien i samarbete med företaget MicroCHIPS Incorporated.

Enligt forskarna kan utrustningen både programmeras i förväg och fjärrstyras via en dator.

De ser resultaten av studien som ett stort framsteg för telemedicinen. Studien är dock liten och mycket arbete återstår för att få ut dosan på marknaden.

Nu planerar forskarna studier med en apparat som innehåller fler läkemedelsdoser.

Den nu aktuella studien publiceras i tidskriften Science Translational Medicine.

Läs abstract:

Science Translational Medicine, publicerad online 16 februari 2012.