Datainspektionen har granskat hur Karolinska använder journalsystemet Take Care, och hittat brister som måste åtgärdas före slutet av april.

– Vi kommer att ha ganska lätt att besvara Datainspektionens kritik, säger Bo Ringertz, överläkare på reumatologen och ansvarig för Take Care på Karolinska universitetssjukhuset.

De som ansvarar för journalsystemet inom Stockholms läns landsting har jobbat med att ta fram en ny version av Take Care. Den kommer bland annat att innehålla funktionen Aktiva val, som begränsar informationen till det som behövs på varje avdelning.

– Inom en snar framtid kommer vi att breddinföra detta på Karolinska och i övriga landstinget, säger Bo Ringertz.

Han har testat en pilotversion av det nya programmet sedan i höstas. Programmet ska även innehålla ett nytt loggkontrollsystem, som gör det lättare att se vem som öppnat journalerna.