Texterna inom respektive diagnosområde har tagits fram av en medicinsk programgrupp inom landstinget. Först ut är riktlinjer om stroke där man bland annat tar upp behandling, förebyggande insatser och rehabilitering.

Informationen i riktlinjerna vänder sig i första hand till vårdpersonal inom kommun och landsting.

Sajten är en del av ett större arbete för att göra Landstinget i Kalmar län till Sveriges mest patientsäkra landsting.

Gå in på Vårdriktlinjer.se genom att klicka här.