Psykologen Sara Thomée menar att det finns tecken på att intensiv användning kan bidra till psykiska symtom. Detta efter att ha forskat på sambandet mellan hög användning av teknisk utrustning och mental ohälsa.

– Många av deltagarna som använder teknisk utrustning en stor del av dagen, utan långa pauser, visade ett år senare någon form av psykisk ohälsa, säger Sara Thomée.

1 127 studenter, 19–25 år gamla, fick i en delstudie svara på frågor kring sin hälsa och sin användning av elektronisk utrustning. En uppföljning ett år senare av deltagare i alla fyra delstudier visade att 50–80 procent upplevde psykisk ohälsa som stress, sömnbesvär och depression.

– Vi behöver pauser, sömn, återhämtning och ibland behöver vi stänga av, säger Sara Thomée.

Av studenter i gruppen som hade hög användning, valdes 32 till en djupintervju, där de fick beskriva hur de använder utrustningen.

– Jag var nyfiken på hur mycket de mejlade, spelade och chattade, säger hon.

I en annan delstudie fick 4 163 slumpmässigt utvalda 20–24-åringar, med ett års mellanrum, liknande frågor som studenterna. Även den här gruppen visade symtom som sömnrubbningar ett år senare. En del av sömnproblemen berodde på att deltagarna satt vid datorn långt in på nätterna och att de kände en press att ständigt vara tillgängliga.

Överanvändning kan bero på ett stressigt liv eller ett stressigt arbete, medan andra användare är mer osociala och sitter uppkopplade dygnet runt för att spela. Sara Thomée förväntade sig att den som använder mobilen mycket skulle uppleva sig ha stort socialt stöd, men något samband fanns inte.

– Fortsatta studier behövs för att titta på sambanden mellan dem som ringer mycket och deras livsstilsmönster, säger hon.