Verktyget kommer att baseras på IBMs datorsystem Watson, som kommer att kunna ge medicinsk personal bättre tillgång till cancerdata och behandlingsinformation. Tanken är att man ska kombinera datorkraften i Watson med onkologernas kliniska kunskap och även information om en rad cancerfall samt molekylär- och gendata.

Onkologerna kommer att bistå i utveckling, så att Watson-tekniken kan utnyttja patientinformation tillsammans med kontinuerligt uppdaterad data om behandlingar, den senaste forskningen och kunskap som MSKCCs personal kontinuerligt tillgodogör sig.

Målet är att starta en pilot för verktyget med en utvald grupp onkologer senare i år, med målsättning om en bredare användning under senare delen av 2013, skriver IBM i ett pressmeddelande.