Trots att det finns stora fördelar med digitala trygghetslarm fortsätter landets kommuner att förlita sig på gammal analog teknik. Nu sätter Post- och telestyrelsen, PTS, ner foten.

I en ännu opublicerad rapport, som TT har tagit del av, konstateras att såväl kommuner som leverantörer har varit sena med att anpassa sig till den tekniska utvecklingen när det gäller trygghetslarm. Infrastrukturen har digitaliserats, men ute i hushållen är larmen fortfarande analoga i stor utsträckning.

Enligt rapporten skulle ett teknikskifte leda till tryggare trygghetslarm för hundratusentals äldre och funktionshindrade, bland annat eftersom de äldre systemen måste kontrolleras manuellt, vilket gör att det kan gå lång tid innan fel upptäcks.

Enligt PTS är det tydligt att det inte är tekniken som saknas.

- En kombination av otydlig lagstiftning, otydlig ansvarsfördelning och att alla väntat på varandra - det har lett till en situation där det inte hänt så mycket, säger Sara Andersson avdelningschef på PTS till TT.