Patienterna på kliniken får sedan 2007 inte ha tv-spel med ”realistiska våldsinslag” eller ”avancerade och utmanande sexscener”. Den rättspsykiatriska kliniken stöder sig på, lyhs, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område samt nödvärnslagen, men lyhs slutade att gälla förra året.

Justitieombudsmannen, JO, ifrågasätter efter en inspektion av kliniken i november förra året den lagliga grunden till tv-spelsförbudet. Landstingsstyrelsen i Örebro ska senast i slutet av april lämna in ett yttrande.

– Regeln har funnits innan jag började för två år sedan och jag har inte funnit någon anledning att ändra på den. Det finns inga synpunkter från patienthåll heller, säger Agneta Westman, rättspsykiatrins verksamhetschef, till Nerikes Allehanda.

– Nu får vi se om det finns något juridiskt hinder för att ha den här ordningsregeln.