Enligt en undersökning från 2009 har 15 procent av befolkningen i staden astma, vilket kan jämföras med 13,5 procent i USA som helhet.

Tanken är därför att 500 personer ska utrustas med var sin spårutrusning som man sätter fast på en inhalator som används vid akut astmamedicinering. Varje gång en inhalator används registreras tidpunkten och var de befinner sig med hjälp av GPS. Uppgifterna skickas sedan automatiskt till en databas via mobiltelefon.

Enligt Courier-journal.com kommer de insamlade uppgifterna från patienterna att analyseras tillsammans med uppgifter om luftkvalitet, luftföroreningar, pollenhalter, med mera, i olika områden vid de aktuella tidpunkterna.