It i vården

Studerar astma med GPS

Enligt en undersökning från 2009 har 15 procent av befolkningen i staden astma, vilket kan jämföras med 13,5 procent i USA som helhet.

Tanken är därför att 500 personer ska utrustas med var sin spårutrusning som man sätter fast på en inhalator som används vid akut astmamedicinering. Varje gång en inhalator används registreras tidpunkten och var de befinner sig med hjälp av GPS. Uppgifterna skickas sedan automatiskt till en databas via mobiltelefon.

Enligt Courier-journal.com kommer de insamlade uppgifterna från patienterna att analyseras tillsammans med uppgifter om luftkvalitet, luftföroreningar, pollenhalter, med mera, i olika områden vid de aktuella tidpunkterna.

Vill du få koll på senaste nytt om it i vården direkt i din inbox? Registrera dig här för It i vårdens nyhetsbrev:

Please don't insert text in the box below! Villkor

Senaste nytt

Fler nyheter från It i vården

It i vården

Digitala patientnätverk lyfter vården

It i vården

DI kritisk till förslag på ny datalagstiftning

It i vården

ST-läkare får webbutbildning i farmakologi

It i vården

Forskare dömer ut Google Translate

It i vården

Kritik mot patientkommentarer i nätjournaler

It i vården

Gävle satsar på spyende dockor

It i vården

Svenskt medtekföretag på topp 100-lista

It i vården

Blodgrupp kan hamna på körkortet

It i vården

Digitalt test avslöjar demens


Fler nyheter