Watson är namnet både på den datorn som vann Jeopardy i USA i fjol och den superdatorteknik som datorn bygger på. Datorn är byggd för att förstå och svara på talade frågor. Därför är den väl anpassad för medicinska analyser som att ställa diagnoser.
Tv-versionen av datorn var utformad för att kunna svara på frågor snabbt, inom tre sekunder. Men för läkare är inte tiden det viktigaste utan att få rätt svar.

Watson-kopiorna som tas i bruk i hälso- och sjukvården i USA är miniversioner av Jeopardy-monstret. Det första vårdföretaget som använder tekniken kommersiellt är den amerikanska sjukvårdsförsäkringsjätten Wellpoint som har pilottester igång sedan i januari. Målet är att minska andelen återinskrivningar, som resulterar i dryga extraavgifter, när man har ställt felaktiga diagnoser. Enligt Sam Nussbaum, medicinsk chef för Wellpoint, blir förmågan att kunna analysera all information kring en patient, i vården, inklusive symtom, diagnoser och patientintervjuer, allt viktigare i den vård som ligger i forskningens frontlinje.

– Watson kan analysera resultatet av tidigare behandlingar och gå igenom ledande klinisk forskning på området, den medicinska litteraturen och bästa praxis. Det hjälper läkare att ställa diagnoser och bestämma inriktningen på framtida behandlingar, säger han till IDG News.

Watson har utvecklats sedan 2006 och lanserades som uppföljaren till Deep Blue, som besegrade schackvärldsmästaren Garri Kasparov 1997. Tekniken från Deep Blue har integrerats med superdatorplattformen Blue Gene och därefter paketerats till en kommersiell plattform.

Utöver Wellpoint är cancerbehandlingsklinken centret Cedars-Sinai i Los Angeles, en annan stor användare av tekniken. De använder den för rådgivning kring tumörsjukdomar. Där används samma dator som står hos Wellpoint och som är tänkt att bli ett bibliotek för medicinska data för olika typer av sjukdomar.

– Vi arbetar tillsammans med Wellpoints medicinska experter för att ge råd om hur Watson bäst ska kunna användas i klinisk rådgivning. Därmed kan vi få grepp om den ökande kunskapen om cancer – framför allt kring behandlingar som inte är kända av läkare, säger William Audeh, som är medicinskt ansvarig för cancerinstitutet.

Tekniken har dessutom börjat användas i Kanada, för vård av för tidigt födda barn. Där används den för att föreslå rätt vårdinsatser snabbare, vilket kan vara livsavgörande.

Projektet i neonatalvården handlar om att göra kontinuerliga avläsningar av dataströmmar, där 7-8 medicinska parametrar blir avlästa cirka 1 000 gånger per sekund.

– Det som är intressant är att man mäter hur parametrar som samvarierar och därför kan upptäcka mönster tidigt, med så kallade strömmade analyser, vilket är ett spännande och växande område, säger Tommy Auoja på IBM i Sverige.

Fakta

Anledningen till att Watson är extra lämpad för vården, i jämförelse med sina superdatorkusiner, är att den stöder så kallade ostrukturerade analyser. I dagsläget är uppemot fyra femtedelar av alla datamängder i vården ostrukturerade och går i normalfallet inte att använda för exempelvis beslutsstöd eller vid datorbaserade medicinska analyser.

Med Watson går det relativt enkelt att utveckla stöd för medicinska applikationer, som riktar analyser mot exempelvis trender och mönster i kliniska data