– Utbildningen är nödvändig. Förut har vi inte riktigt haft grepp om hur alla digitala verktyg ska användas. Nu får vi chansen att gå igenom rutiner som annars inte hinns med, säger Anita Rosberg, läkarsekreterare på Rissne vårdcentral, som precis har gått igenom ett dialogseminarium i satsningen eHälsa i primärvården.

Varje dialogseminarium utgår från ett tema där deltagarna diskuterar hur det fungerar på kliniken och vilka egna erfarenheter de har.

Eva Pilsäter Faxner är distriktsläkare och utvecklingsdirektör för projektet. Hon är nöjd med att projektet, som finansieras av ett EU-bidrag på 47,5 miljoner kronor, når ut till alla medarbetare inom primärvården i Stockholms läns landsting.

Idén till programmet kom till av att vardagen i vården har blivit allt mer beroende av att personalen behärskar olika typer av digitala stöd.

– Alla aspekter för vården täcks in vid seminarierna och passen är väldigt hands on, säger Eva Pilsäter Faxner. I dag finns så många möjligheter och vi som jobbar i vården måste lära oss att utnyttja resurserna, både för att underlätta vårt arbete och för att hjälpa patienterna på bästa sätt.