Grattis till ditt nya jobb som professor i patientsäkerhet! Hur känns det?
– Tack, det känns väldigt bra! Jag ser fram emot att få lära mig mer om det svenska sjukvårdssystemet under de kommande åren. '

Vad gör en professor i patientsäkerhet?
– Patientsäkerhetsfrågorna är komplicerade. Vi kan konstatera att Svenskarna spenderar mycket pengar på sitt sjukvårdssystem och att man också får ut väldigt mycket av det. Folkhälsan är god i ett generellt perspektiv. Trots detta inträffar olyckor i vården, varav en del är väldigt allvarliga. Det kan handla om att patienter får fel kombination av läkemedel eller att ett bröst opereras bort på grund av cancer och att man senare upptäcker att det inte fanns någon cancer i bröstet.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag har studerat olyckor och säkerhetsfrågor i hälso- och sjukvården och även på andra områden de senaste 20 åren. Vi vet att olyckor inträffar som resultat av en kombination av flera små händelser. Samtidigt är dessa händelser var för sig för små för att orsaka en olycka. Dessa samband behöver vi undersöka närmare. Min forskning har framför allt varit inriktad på att undersöka hur människor och teknik arbetar tillsammans och att förstå varför de ibland arbetar mot varandra.

Har vården något att lära av andra områden i samhället och tvärt om?
– Säkerhetsfrågorna är viktiga inom många områden, som transportområdet, tillverkning, elindustrin, försvaret och sjukvården. Det är viktigt att dela forskningsresultat och kunskaper mellan olika områden. Trots att dessa områden är väldigt olika har de mycket gemensamt. De kombinerar risk, osäkerhetsfaktorer, komplexitet och teknologi samtidigt som de lägger ett stort ansvar på människor.
– På ytan har spektakulära olyckor på en oljeplattform inte mycket att göra med ett felaktigt bortopererat bröst. Men på en djupare nivå finns det samband och forskningsresultat som kan användas mellan systemen. En viss aspekt kan ha specifik betydelse inom exempelvis kommersiell luftfart, men den kan vara lättare att studera i en operationssal.

Vilka anser du är de största utmaningarna när det gäller it-lösningar i vården och patientsäkerhet?
– Något vi vet är att effektiva it-lösningar kräver en matchande it-design för att motsvara de kognitiva behov som de som använder utrustningen har. Ju mer komplexa och krävande arbetsuppgifterna är, desto mer måste it-lösningarna anpassas efter användarnas behov. Dagens it-lösningar i vården är inte tillräckligt anpassade för arbetet. Det är något vi vill förändra.