Hur ser vårdens it-verksamheter ut i dag?
– Styrningen av it har tidigare legat långt ut i organisationen men nu finns det en stark vilja att konsolidera och centralisera it till en enhet. Och det gäller såväl budgetar och beslutsfattande som drift och utveckling.

Är it-avdelningen och vården fiender? Hur är kontakten mellan dem?
– De har varit extremt långt ifrån varandra men de håller på att närma sig. Fortfarande finns det dock en misstänksamhet och misstro mot it-avdelningen.

Vad ligger bakom det?
– Det beror delvis på ett gammalt arv inom landstinget med många gamla system som är uppbyggda som solitärer och som inte kan kommunicera med omvärlden och andra system. Därför är det svårt och kostsamt att anpassa dem till nya lagkrav.
– För att närma sig verksamheten måste it-organisationen ha förståeliga processer, bli bättre på att kommunicera, och förklara vad den gör och varför.

Vad kan verksamheten göra?
– Bjuda in it-avdelningen tidigt i nya projekt. Det handlar om att mötas, träffas och diskutera i tid.