Under förra året steg it-kostnaderna för landstingen med ungefär en halv miljard kronor till 7,9 miljarder. Det framgår av den årliga genomgång som görs av Slit, samarbetsgruppen för de svenska landstingsdirektörerna, och som presenterades på e-hälsokonferensen Vitalis på onsdagen.Vitalis på onsdagen.

Den största delen kan marknadens aktörer vara med och slåss om – runt sex miljarder används till att köpa upp sådant som kommunikation, utrustning, program och tjänster.

Lars Jerlvall, strateg för nationell e-hälsa på Cehis, och Thomas Pehrsson, it-strateg i Blekinge läns landsting, som håller i rapporten poängterar att bara en mindre del av pengarna används till den gemensamma nationella satsningen via Cehis, landstingens organisation för genomförande av e-hälsa.

– Det handlar om 300 miljoner, knappt fyra procent, säger Lars Jerlvall.

Samtidigt som kostnaden allstå ökat i reda pengar så fortsätter it-kostnaderna att ligga på strax under tre procent av den totala omsättningen ute i landstingen.

– Det har legat i stort sett konstant på den nivån i åtta år nu, säger Thomas Pehrsson.

Han och Lars Jerlvall vill gärna lyfta fram att landstingen lyckats hålla kostnaderna på samma nivå samtidigt som det har hänt mycket på it-sidan de senaste åren. I sin presentation lyfter de fram exempel som Siths-korten. För sju år sedan fanns de ute i fyra landsting – i dag är alla landsting anslutna. Stödet för läkemedelsordination finns nu på plats i alla landstings slutenvård – 2006 fanns det bara i fyra landsting. Och så vidare.

– Vi har hunnit mycket men är inte nöjda, säger Lars Jerlvall.
Av genomgången framgår också att surfplattorna är på väg in i landstingen i full fart. Alla 21 landsting uppger att smarta mobiler används i verksamheten och tolv av dem använder surfplattor. 20 av landstingen arbetar med att ta fram en strategi för surfplattor i år.

– Det visar att de provar sig fram innan de satt strategin. Men det är knappast ute i vården som surfplattorna används – det finns inte stöd för det i de system som används där, säger Thomas Pehrsson.

I stället tror han och Lars Jerlvall att de snarare används i administrationen och av politiker. Det faktum att två landsting uppger att de anställda får använda egna surfplattor och tio att de får använda sina egna smarta mobiler visar också på nya utmaningar.

– Bring your own-trenden är på väg också hos oss, säger Lars Jerlvall.