Vitalis 2012 It i vården

Tieto lanserar nytt system för vårdinformation i Sverige


– Tanken är att systemet är att möta de behov som olika personalgrupper har i den specifika situationen. Den som loggar in ska mötas av det den behöver och inte dränkas av information, som många gånger har varit ett problem i olika journalsystem, säger Bjørn Myrvold, vice president Healthcare Scandinavia vid Tieto.

Basen i systemet, som heter Lifecare VIS, är att de sex funktioner i form av dokumentation, läkemedelsadministration, beställning, planering, patientadministration, samt remisser och svar.
När exempelvis en läkare loggar in i systemet ska han eller hon mötas av en översikt av vilka patienter som han eller hon har ansvarar för, vilka möten som är inbokade under dagen, vilka röntgensvar, eller provsvar som behöver läsas, med mera.

Därefter kan man gå in djupare på enskilda patienter under arbetets gång.

En annan nyhet är att man har skapat möjligheter att bygga in standardiserade vårdplaner för olika områden. När patienten följer en vårdplan, exempelvis vid hjärtinfarkt, så görs beställningar av undersökning, provtagning, behandling, med mera automatiskt. Tanken med detta är att minska dokumentationen, så att istället för att vårdpersonalen ska beskriva normalförloppet vid vårdinsatsen för varje patient så kan man istället bocka för utförda åtgärder och fokusera på att dokumentera avvikelser.

Systemet bygger på funktionaliteten i Windows 8 och därför har man också utvecklat möjligheter att använda systemet i mobila enheter, möjligheter att använda NFC-teknik för att identifiera patienter och personal exempelvis i samband med rond.

– Det viktiga för oss är att skapa ett system som följer arbetsförloppet i vården, ger personalen rätt information i rätt tid och har en hög användbarhet. Tanken är att detta ska vara ett it-stöd som följer med och stöder vårdprocessen, inte tvärt om, säger Bjørn Myrvold.

Systemet används redan i dag på sjukhus i Finland, och kommer att vara klart för leverans till den svenska marknaden under 2014.

Vill du få koll på senaste nytt om it i vården direkt i din inbox? Registrera dig här för It i vårdens nyhetsbrev:

Please don't insert text in the box below! Villkor

Senaste nytt

Fler nyheter från It i vården

It i vården

Digitala patientnätverk lyfter vården

It i vården

DI kritisk till förslag på ny datalagstiftning

It i vården

ST-läkare får webbutbildning i farmakologi

It i vården

Forskare dömer ut Google Translate

It i vården

Kritik mot patientkommentarer i nätjournaler

It i vården

Gävle satsar på spyende dockor

It i vården

Svenskt medtekföretag på topp 100-lista

It i vården

Blodgrupp kan hamna på körkortet

It i vården

Digitalt test avslöjar demens


Fler nyheter