Region Skåne är ett av landets första landsting att outsourca it i stor skala. Större delen av bland annat projektledning, systemutveckling, användarnära tjänster, serverapplikationer och drift har lagts ut externt.

På Vitalis-mässan berättade Christian Isacsson, ansvarig för it-design i Region Skåne, om regionens outsourcing.

– Det finns en risk att man tappar kunskap. Vi lyckades inte med alla ambitioner vi hade från början. Chefer och personalansvariga stannade kvar medan de som gjorde själva jobbet gick över till leverantören. Det gjorde det problematiskt både för oss och för leverantören.

Att genomföra en större outsourcing är stressande eftersom det samtidigt också för med sig en rejäl omorganisation, konstaterar han.

– Det behövs nya arbetssätt och rutiner vilket är mycket stort och arbetskrävande, och det ska inte underskattas.

Det är inte ovanligt att outsourcing kräver mycket arbete innan det överhuvudtaget är aktuellt för en extern part att ta över drift och utveckling av system.

– Vår it-värld är ofta en hemmasnickrad vardag med egenutvecklade system som är dåligt dokumenterade. Det är en väldig röra. När vi hade det internt kunde vi hantera situationen men när vi outsourcade kom alla brister upp till ytan. Vi kan inte bara "fixa till det" längre när det ska ske via ett avtal.

Mognaden när det gäller it-outsourcing finns ännu inte i samma utsträckning inom vården som i många andra branscher.

– När det finns en större mognad, och vi har fler standarder och ett mer strukturerat arbetssätt inom it, tror jag att outsourcing kommer att ske på ett bra sätt. Då kommer vi inte att reflektera så mycket över det, och det blir lättare att få en fungerande it-miljö.

Christian Isacsson betonar vikten av att leverantör och beställare bygger upp tillit och förståelse för varandra, och inte stirrar sig blinda på avtalet.

– Det krävs kunskap och engagemang från båda parter. Det handlar om att vara en bra beställare och att veta vad vi vill ha, men det gäller också att ge leverantören rätt roll för att kunna leverera god service. Det är lätt att "stoppa fingrarna i syltburken" och styra i detalj hur leverantören ska sköta sin verksamhet

Det är viktigt att den som outsourcar, oavsett om det handlar om en hel verksamhet eller en enstaka tjänst, och om det är en privat leverantör eller till exempel Inera, gör det med vetskapen att de kan leverera det.

– Då kan vi inte gå in och detaljstyra hur de ska utföra sitt arbete. Måste man göra det skulle man inte ha valt den leverantören.