Det var förra sommaren som Pfizer lanserade världens första helt virtuella kliniska prövning i USA, skriver tidningen Biotech Sweden. Studien hette Remote och hade som mål att få 600 patienter med överaktiv blåsa att delta i en studie av effekt och säkerhet hos Pfizers läkemedel Detrusitol.

Patienterna rekryterades via internet, registrerade sig själva och skulle sedan sköta sitt deltagande i den kliniska prövningen och rapportera in sina resultat på egen hand. Men prövningen stupade på första punkten. Enligt Miguel Orri, direktör för kliniska prövningar på Pfizer, misslyckades man med att rekrytera tillräckligt många patienter. Många oroade sig över datasäkerheten och ville därför inte dela med sig av medicinska data över internet. Dessutom är många med överaktiv blåsa äldre personer, en grupp som inte har tillgång till dator i samma utsträckning som yngre. Inte nog med det – datasystemet var för krångligt för många av deltagarna.

Pfizer tänker snart pröva en ny virtuell studie. Fast denna gång ska de låta ett undersökningsföretag rekrytera patienter, hjälpa till med registreringen och följa upp användningen av programmet.