It i vården

Nej till opreciserad framtida forskning


Svensk Nationell Datatjänst, SND, är en tjänst som samlar data från forskningsprojekt runtom i landet för att göra dessa data tillgängliga för andra forskare både i Sverige och utomlands. Den framtida användningen av informationen är inte specificerad. SND initierades av Vetenskapsrådet och finansieras av rådet och Göteborgs universitet. Uppdraget utförs självständigt från universitetet.

Nu har Datainspektionen granskat SND och ger den bakläxa på flera punkter i sitt beslut. SND informerar inte de personer vars personuppgifter finns i det material som lämnas till SND. Tjänsten inhämtar heller inte de registrerades samtycke. Dessutom förekommer känsliga uppgifter i det inlämnade materialet.

– Det är fel på fel att först samla in uppgifter från andra forskningsprojekt utan att få de registrerades samtycke, och sedan ha ett så diffust syfte som framtida forskning, säger Erik Janzon, tillsynschef för vård, forskning och utbildningsfrågor vid Datainspektionen, i ett pressmeddelande.

Förfarandet strider mot personuppgiftslagen, enligt Datainspektionen, som förelägger Göteborgs universitet att sluta samla in data och heller inte använda det material som redan samlats in.

Göteborgs universitet kommer att överklaga.

– Beslutet är väldigt generellt. Det säger ju att SND ska upphöra med all hantering av data. Nästan alla våra data betraktas som persondata. Det kan vi inte vara överens med Datainspektionen om. SND har inte bedrivit en olaglig verksamhet i de fem år som vi har existerat, eller i de 30 år som liknande verksamhet har funnits, säger SND:s föreståndare Hans Jörgen Marker.

– Verksamheter som vår finns i hela världen, även i EU-länder. Det vore väldigt konstigt om det inte fungerar just i Sverige.

Vill du få koll på senaste nytt om it i vården direkt i din inbox? Registrera dig här för It i vårdens nyhetsbrev:

Please don't insert text in the box below! Villkor

Senaste nytt

Fler nyheter från It i vården

It i vården

Digitala patientnätverk lyfter vården

It i vården

DI kritisk till förslag på ny datalagstiftning

It i vården

ST-läkare får webbutbildning i farmakologi

It i vården

Forskare dömer ut Google Translate

It i vården

Kritik mot patientkommentarer i nätjournaler

It i vården

Gävle satsar på spyende dockor

It i vården

Svenskt medtekföretag på topp 100-lista

It i vården

Blodgrupp kan hamna på körkortet

It i vården

Digitalt test avslöjar demens


Fler nyheter