Medicindosan Careousel kan bland annat påminna om när det är dags att ta medicin, den matar fram rätt dos och skickar även sms till anhöriga och vårdgivare om patienten glömt att ta sin medicin.
Den brittiska hälso- och sjukvårdsmyndigheten National Health Service, NHS, har sedan 2009 drivit ett pilotprojekt med medicindosan i West Midlands i England, tillsammans med apotekskedjan Boots och PharmaCells återförsäljare Pivotell Ltd.

Resultatet av pilotprojektet visar bland annat att 96 procent av de 250 medverkande ansåg att dosan hade förbättrat deras hälsa och gjort dem mer självständiga. 88 procent sade att dosan hade förbättrat deras livskvalitet.

Enligt rapporten från pilotprojektet ger varje dosa dessutom en besparing på 40 000 kr per patient och år. Detta på grund av färre besök av vårdpersonal och minskad vårdtid på sjukhus på grund av felmedicinering.

PharmaCell startade för 16 år sedan och har sin största marknad i England, följt av USA, enligt ett pressmeddelande från företaget.