Med hjälp av internet är det lätt att få förslag till problemlösning från en stor mängd individer. Det har forskare vid University of California, Los Angeles, tagit fasta på.

De har skapat ett spel som är tillgängligt på nätet, där användarna ska försöka särskilja röda blodceller som infekterats med malaria från friska varianter genom att titta på fotografier från mikroskop.

Enligt ett pressmeddelande från universitetet tror forskarna att det är möjligt att träna stora grupper av människor att identifiera infektionssjukdomar. Detta trots att de saknar tidigare medicinsk kunskap.

Försöken visar att en grupp av dem som provade spelet tillsammans kunde diagnostisera malaria med nästan 99 procents säkerhet. Ett resultat som ska vara lika bra som hos en utbildad patolog.

Enligt forskarna vid universitetet kan metoden bidra till att minska antalet överdiagnoser, ett problem som förekommer i en betydande andel av rapporterade malariafall i Afrika söder om Sahara.

Cirka 210 miljoner människor drabbas av malaria varje år, enligt uppgifter från universitetet. Var femte barn som dör i Afrika söder om Sahara gör det som en följd av malaria.

Fynden i studien ”Distributed Medical Image Analysis and Diagnosis Through Crowd-Sourced Games” kommer att publiceras i tidskriften PLoS ONE.