It i vården

Forskare kan slippa trippelarbete

En ansökan till den regionala etikprövningsnämnden, en till Datainspektionen och kanske en till Läkemedelsverket. Forskning medför mycket pappersexercis utöver själva forskningen.

Lite för mycket faktiskt, anser regeringen som nu skickat ut en promemoria på remiss där det föreslås att kravet på anmälan till Datainspektionen för förhandskontroll av personuppgifter om genetiska anlag tas bort.

Enligt dagens regelverk måste den forskare som exempelvis vill undersöka effekten av ett läkemedel utifrån genetiska anlag i förhand få sin studie godkänd av en regional etikprövningsnämnd, Läkemedelsverket och dessutom av Datainspektionen.

Trippelarbetet har under en längre tid lyfts fram som omständligt och resursslösande av både Datainspektionen och representanter från forskarvärlden.

När Datainspektion ska kontrollera att studien är förenlig med personuppgiftslagen har ju frågeställningar om säkerhet och personlig integritet redan prövats av två andra myndigheter, lyder resonemanget. Datainspektionen har, enligt egen utsago, dessutom begränsad kompetens att bedöma vilken typ av behandling av genetiska uppgifter som utgör en hög risk.

Men nu har regeringen alltså lyssnat på kritiken och föreslår att trippelarbetet ska bort, remisstiden går ut vid lucia och den nya författningen föreslås gälla från den 1 mars 2013.

Vill du få koll på senaste nytt om it i vården direkt i din inbox? Registrera dig här för It i vårdens nyhetsbrev:

Please don't insert text in the box below! Villkor

Senaste nytt

Fler nyheter från It i vården

It i vården

Digitala patientnätverk lyfter vården

It i vården

DI kritisk till förslag på ny datalagstiftning

It i vården

ST-läkare får webbutbildning i farmakologi

It i vården

Forskare dömer ut Google Translate

It i vården

Kritik mot patientkommentarer i nätjournaler

It i vården

Gävle satsar på spyende dockor

It i vården

Svenskt medtekföretag på topp 100-lista

It i vården

Blodgrupp kan hamna på körkortet

It i vården

Digitalt test avslöjar demens


Fler nyheter