Läkemedelskommittén är inte ensam om att komma fram till slutsatsen att det är förenat med risker att lägga in nya patienter i Pascal. Även Capio-kliniker väljer låter bli att nyregistrera patienter. Det berättar tidningen Sjukhusläkaren.

I Jönköpings län har både läkare och medicinskt ansvariga sjuksköterskor påtalat så många problem och risker med Pascal att läkemedelskommittén i landstinget inte anser att säkerheten för patienterna kan garanteras.

Landstinget i Jönköpings län använder journalsystemet Cosmic. Det är inte integrerat med Pascal. Följden blir att all dokumentation måste skrivas in på två ställen.

– Vi behöver en fullständig integrering mellan Cosmic och Pascal så att uppgifterna hämtas automatiskt – annars blir det alltför lätt fel, säger Sören Hansen, hematolog på Höglandssjukhuset.
En risk- och konsekvensanalys är beställd och i väntan på den lägga inga nya patienter i Apodos.

På Capio Cityklinikens enheter i Malmö har man också beslutat att låta bli nyregistrering. Enligt Ulla Wikström, läkare och verksamhetschef på vårdcentralen, är dilemmat att om man lägger in en ny patient i Pascal så importeras hela årets förskrivning i systemet.

– Ur denna lista ska respektive ansvarig läkare endast dosdispensera de preparat han eller hon ansvarar för, annars kommer man att stå som ordinatör till samtliga läkemedel. Namnen på ansvariga specialister och kliniker faller bort och patienten tappar sina kontroller, säger hon till Sjukhusläkaren.