Dagens plastkort används vid inpassering och identifiering inom sjukvården. Nu vill moderaterna i Sörmland testa om inte kort av trä kan ersätta plasten. Detta skulle vara mer miljövänligt, menar Ingrid Nyhlén Brege (M) i en interpellation till landstingsfullmäktige.

Kort med träkärna överdragna med långfibrigt cellulosapapper och bioplast har, med positivt resultat, testats på flera hotell, skriver hon.
Ingrid Nyhlén Brege tycker att landstinget till en början ska genomföra ett pilotprojekt med den nya typen av passerkort.