56 it-relaterade lex Maria-anmälningar hanterades av Socialstyrelsen under förra året, mot 39 under 2011. Under de år som It i vården har tittat närmare på it-relaterade lex Maria-anmälningar har ökningen varit tydlig.

De anmälningar som har en it-koppling gäller ofta driftavbrott eller dataförluster i journalsystem, händelser som bland annat lett till felaktiga förskrivningar av mediciner.

Ett system som orsakat problem i vården förra året är doseringsverktyget Pascal, som infördes i juni 2012. Frågorna och synpunkterna från vården har varit så många att Socialstyrelsen utsett en särskild samordnare för de frågor som rör Pascal.

– Någon måste kunna svara på frågor så att inte ansvaret bollas runt. Tanken är att inga ärenden ska hamna mellan stolarna, säger Lars Asteborg, som fick uppdraget tidigare i år.

Han ska samla upp frågor, hitta svar och även se efter så att vården gör det som förväntas. Det är vårdgivaren som gör en lex Maria-anmälan, om en händelse inträffat som orsakat patientskada eller som inneburit risk för att patientskada kunnat inträffa.

Tanken är att vården ska ta lärdom av det som inträffat. Vad det gäller it-problem kan det vara så att vården har svårt att åtgärda själva felen i sig, men då ska de åtminstone hålla kontakt med leverantörer som åtgärdar problemen.

– Det är vårdgivarnas eget ansvar att se till så att de får det stöd som krävs. De måste själva förvissa sig om att de verktyg som används också fungerar, säger Lars Asteborg.

Någon ansvarig för it-problem generellt finns inte på Socialstyrelsen, utan de hanteras som en del av det vanliga flödet.

Socialstyrelsen granskade under 2011 sex större sjukhus i Sverige och hittade allvarliga it-säkerhetsbrister på samtliga sjukhus. Sjukhusen fick 2012 en lista på åtgärder som skulle genomföras.

Planen var också att Socialstyrelsen skulle granska primärvården, ett projekt som aldrig genomfördes. Enligt vad It i vården erfar tog pengarna för att driva projektet vidare helt enkelt slut.