Strax innan It i vården dagen avslutades delades It i vården-priset ut under pompa och ståt.

I kuvertet märkt Årets nytänkare stod det Sue Harden, Skånes universitetssjukhus, och Walk the ward:

”Årets nytänkare är sjuksköterska och leder projektet Walk the ward på en vårdavdelning, en påhittig och kreativ lösning för att på ett enkelt och underhållande sätt få äldre patienter att bli delaktiga i sin vård och samtidigt snabba på tillfrisknandet. Genom en virtuell och fysisk tipsrunda med surfplattor stimuleras patienten både till ökad rörlighet, social kontakt och får bekanta sig med den digitala tekniken. Ett uppfriskande exempel på nytänkande i en tid av demografiska utmaningar i sjukvården.”

Juryns lilla pris gick till onkologkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro för webbplatsen Nära cancer:

”Pristagarna har skapat en gedigen och genomarbetad informationskanal för en ofta förbisedd grupp i sjukvården – unga närstående till personer som drabbas av cancer. Nära Cancer ger tillgång till ett professionellt och erfarenhetsbaserat stöd framför allt riktat mot barn och ungdomar, och ger möjlighet att få svar på frågor, känna trygghet och gemenskap med andra personer i en liknande situation. En föredömlig modell för hur vården kan nå ut på nya sätt till dem som direkt och indirekt drabbas av sjukdom.”

Och till tonerna från ”Sakta gå hem genom stan” sprättades det sista gyllene kuvertet som avslöjade att juryns stora pris går till Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO:

”Stockholms läns sjukvårdsområde med 11 000 anställda är utförarorganisation i Stockholms läns landsting inom primärvård, psykiatri, geriatrik, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering. Vinnaren får priset för sitt strategiska, strukturerade och systematiska arbete för att utveckla verksamheten och skapa mervärden för patienten med stöd av e-hälsa. Med en genomtänkt plan för att höja medarbetarnas kompetens i användningen av de nya verktygen har man skapat en trygghet som bygger på kunskap i stället för rutiner, och som skapar förutsättningar nästa viktiga steg – att göra patienten till en medaktör i vården, och kunna följa upp vilket värde sjukvårdens insatser skapar för patienten.”

Fakta

It i vården-priset belönar hur sjukvården använder e-hälsa för att skapa nytta för patient, medarbetare och samhälle. Priset ska stimulera användningen och utvecklingen av e-hälsa genom att visa på möjligheten att med It som verktyg förenkla vårdprocesser, förbättra informations- och kommunikationssätt, öka kvaliteten i vård och omsorg samt förbättra patientsäkerheten.
Priset utdelas av tidningarna It i vården, Dagens Medicin och Computer Sweden, och stöttas av Vinnova och Lif, branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen. Pristagarna har utsetts av en jury som i sin bedömning har utgått från en modell som beskriver fem utvecklingssteg i sjukvårdens It-användning på sex olika områden – en ”mognadstrappa” för e-hälsa.