Ungefär 8 000 patienter i Sverige behandlas med läkemedlet Humira som används vid bland annat reumatoid artrit, psoriasis och Crohns sjukdom. Patientgruppen blir först att kunna ta del av ett program som ska öka följsamheten när en läkemedelsbehandling sätts in, enligt ett pressmeddelande från Abbvie. Flera patienter har redan erbjudits programmet via hälso- och sjukvården och nu ska det även erbjudas av Apoteket AB.

Programmet som heter Abbvie Care är individanpassat och bygger enligt pressmeddelandet på patientpsykologi. I ett första skede görs en bedömning av patientens behov. Om det största problemet för följsamhet är glömska utformas programmet annorlunda än om det största problemet är rädsla för biverkningar.

 

Som stöd ges en behandlingsdagbok och en handbok om det nya läkemedlet. Ett magasin skickas ut och patienten kan också välja att få sms eller mejl som också ingår i programmet.