Hans Karlsson, direktör för hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Sveriges Kommuner och Landsting, var den som först slängde ut bollen om det obsoleta e:et i e-hälsa under torsdagens hearing.

– Jag hoppas att det kommer försvinna, sade han.

Resonemanget om att e-hälsa inte längre ska ses som en separat del av vården har återkommit under flera liknande diskussioner den senaste tiden. It är nu en så integrerad del av vården att det både är otidsenligt och till viss del också opraktiskt.

Hans Karlsson poängterade också att vårdpersonalen blir irriterad när it-systemen inte fungerar, men också när de gör det. Något som Anna Léfèvre-Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech, förklarade till viss del beror på att vården inte behöver it-system, inte i bemärkelsen system framtagna av it-kunniga människor för vården.

– Vården behöver praktiska lösningar. De som är minst intresserade av it är de som ska komma med idéerna, sade hon.

Panelen var också överens om att staten behöver ta ett större ansvar för e-hälsofrågorna, något som också hörts i den pågående debatten. Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen, ansåg också att det finns anledning att rikta kritik mot att staten dröjer med att agera till dess att dess särskilde utredare Sören Olofsson är klar med sin utredning.

– Det är lite olyckligt, sade generaldirektören.

Henrik Moberg, kansliråd socialdepartementet och opolitisk tjänsteman e-hälsofrågor, kommenterade att dagens politiska situation gör det svårt att uttala sig exakt om framtiden men att staten förmodligen inte kommer att peka med hela handen i den utsträckningen som resten av panelsen efterlyste.

Hans Karlsson resonerade att det kommunala självstyrets poäng är att medborgarna ska kunna påverka det som berör dem på lokal nivå.

– Och jag tror inte att vårddokumentation och it-system är så intressanta för invånarna lokalt. Information är inte lokal lägre och vi måste kunna kommunicera över de gränser vi har byggt upp, sade direktören.

Samtidigt är det en balansgång, fortsatte han.

– Lokala initiativ ska inte hindras av beslut fattade på Hornsgatan eller någon annanstans i den här stan, sade och syftade på adressen där SKL huserar.
Och så var det där med e:et.

Kristina Söderlind-Rutberg, adjungerad ledamot i Svenska läkaresällskapets etikdelegation, noterade att det inte pratats så mycket etik, eller empati, under hearingen.

– Det finns en hel del som inte låter sig fångas i it-system. Det är vi själva som ska fånga det. Jag tycker att vi ska behålla ett litet e, i smyg i alla fall, sade hon.

Hans Karlsson var inte sen att hänga på.

– Jag är för e, det är sympatiskt, sade han.