I dag, fredag, disputerar Lina Nilsson vid Blekinge tekniska högskola med avhandlingen ”Social challenges when implementing Information systems in a Swedish healthcare organization”. Där har hon studerat hur faktorer som makt, yrkesstolthet och möten påverkas när nya it-system införs i vården.

Enligt ett pressmeddelande landar avhandlingen i att sjukvården inte hinner med i den snabba samhällsutvecklingen och att it-systemen också förändrar den hierarki som personalen känner sig trygg i.

Att personalen inte har tid att lära sig använda it-systemen och att problemen skulle lösa sig så fort nyexaminerade och teknikvana personer väl kommer ut i vården är, enligt Lina Nilsson, att förenkla situationen.

– Att säga att man inte har tid att lära sig använda it-systemen kan stå för känslor av okunskap, rädsla eller brist på engagemang från organisationen. När it-system ska införas måste hänsyn tas till det sociala spelet mellan människor som styr hur, var och vad som ska uppfattas som ett verktyg som kan ge tillgänglig och säker vård, säger hon i pressmeddelandet.