Enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet består testet av ett flertal deltest som mäter de minnesstörningar som utmärker demenssjukdomen idiopatisk normaltryckshydrocephalus. Utöver att visa på själva sjukdomen ska testet även kunna visa på förbättringar i sjukdomen.

– Min förhoppning är att testet ska kunna gagna patienter, som tidigt kan få diagnos och behandling. Jag hoppas också att ett gratis och standardiserat test ska stimulera samarbete mellan olika forskargrupper, eftersom det återstår stora forskningsinsatser för att ta reda på hur sjukdomen uppstår och hur patienterna ska behandlas på bästa sätt, säger Anders Behrens, som i fredags försvarade han sin avhandling vid Umeå universitet, i pressmeddelandet.