Tranportstyrelsen håller på med en förstudie om huruvida Sverige ska införa mikrochip på körkort eller inte. I utredningen undersöks också vilken typ av information som ska vara knuten till chipet.

I ett mejl till Socialstyrelsen vill därför Transportstyrelsen ha respons på fyra olika typer av information som skulle kunna knytas till chipet och som är av medicinsk natur.

Det handlar om blodgrupp, medicinsk information, donationsuppgifter samt kontaktuppgifter vid nödläge, så kallade ICE-uppgifter.

Tanken är att informationen, om chiplösningen blir verklighet, ska kunna avläsas på plats av exempelvis ambulanspersonal.

Socialstyrelsen har i nuläget inte svarat men i ett delbetänkande i Utredningen om donations- och transplantationsfrågor har den statliga utredaren Anders Milton tidigare dragit slutsatsen att det vore olämpligt att knyta donationsuppgifter till körkort. Dels då det kan vara svårt att snabbt ändra i efterhand om inställningen till donation ändras, dels då det kan vara tekniskt svårt.