Kraftigt försenad frystes supersatsningen GVD, Gemensam vård­dokumentation, i Stockholms läns landsting i somras. Få av de uppsatta målen är uppfyllda. Notan för projektet har stigit från 200 miljoner kronor till 1,6 miljarder, enligt en extern konsultrapport som nådde offentlighetens ljus härom veckan.

Vad gick fel? Det råder det starkt skilda meningar om.

– GVD-projektet är som sagan om Mäster skräddare. ”Det bidde ingenting!”

Så säger en av de anställda inom Stockholms läns landsting som It i vården har intervjuat om den gigantiska it-satsningen. Personen, som vill vara anonym, är en av dem som arbetat med GVD och som riktar hård kritik mot det sätt projektet har planerats, upphandlats och genomförts. Över 200 miljoner spenderade skattekronor har inte gett någonting av praktiskt värde, hävdar denne.

En helt annan bild ger de ansvariga:

– Visst har vi fått något för pengarna. Bland annat finns en grundläggande infrastruktur, ett e-arkiv och första versionen av portaltjänsten. Programmets komplexitet har lett till förseningar men inget fel är begånget i planeringen av GVD, säger Barbro Naroskyin som är projektledare för GVD-programmet.

Citaten speglar hur polariserad bilden av GVD är. Åsikterna hos dem som arbetat med satsningen är många och spänner från fiasko till framgång. Helt klart har ändå något har gått väldigt fel. I mitten på juni i år beslutade den nya borgerliga landstingsstyrelsen att frysa satsningen och se över hur projektet ska drivas vidare. Detta sedan konsultföretaget Ernst & Young i sin rapport hade konstaterat att projektet inte ”lyckats leverera enligt de uppsatta målen”.

Enligt konsulterna finns få resultat från GVD, det är tre år försenat, dåligt förankrat i vårdverkligheten och har kraftigt överskridit budget.

Den ursprungliga planen var att få de första tillämpningarna av GVD på plats redan 2004. I år skulle projektet vara ­redo för att tas i full drift i hela landstinget – till en kostnad av allt som allt drygt 200 miljoner kronor. Men så blev det inte.

I den prognos som konsult­företaget har gjort är slutnotan åtta gånger så stor – 1,6 miljarder kronor. Den kostnaden inkluderar dock även andra delar än det ursprungliga GVD-programmet, till exempel landstingets kostnader för den nationella it-strategin. Men, skriver konsulterna, den stora ökningen beror på försenade projektkostnader och att en stor förvaltningsorganisation anses behövas för GVD-plattformen.

Landstingets nya it-direktör Urban Jonsson ska före årsskiftet ha en plan färdig för hur GVD ska leva vidare. Men så mycket står klart att projektet upphör i sin nuvarande form till årsskiftet.

– Visionen och behovet av gemensam vårddata kvarstår. Men vi kommer att dela upp arbetet i mindre beståndsdelar. Ambitionen är att förenkla och se om vi kan göra nytta med temporära och mindre avancerade lösningar innan hela systemet är klart, förklarar han.

Varken Urban Jonsson eller någon annan av de ansvariga för GVD-arbetet kan ge något svar på hur det kunde gå så pass långt innan projektet stoppades. Varningssignalerna fanns där.

Först ut att flagga för fara var landstingsrevisorerna. Ända sedan 1998 har de i sina rapporter gång på gång varnat för stora brister i landstingets it-strategi. Och sedan arbetet med GVD inleddes på allvar 2003 har de påpekat just sådana brister som återges i konsultrapporten från 2007 – dålig förankring i vårdverksamheten, bristande kostnadskalkyl och överskriden budget, otydlig beslutsgång och ledning av it inom landstinget.

– Det vi alltid har påtalat är också att GVD är ett väldigt teknikdominerat projekt, säger Anita Weber, projektledare för landstingsrevisorernas rapporter om GVD.

Revisorernas varningar har dock haft marginell effekt.

– Man har förstått, men inte riktigt tagit problemen till sig, säger Anita Weber.

Även anställda som varit involverade i det direkta arbetet med GVD har larmat om liknande brister, om ett projekt som helt och hållet började i fel ände utan grundlig analys av vilka behov som skulle uppfyllas.

– Som att lägga taket först och grunden sist, säger en av de personer som It i vården har talat med.

I likhet med flera andra vill han vara anonym med sin kritik, men gemensamt vittnar dessa personer om hur GVD-projektet har styrts av teknik snarare än användarnas behov. Man har försökt att skriftligen påtala bristerna till landstingsledningen, bland annat varnat för konsekvenserna av GVD-ledningens beslut att skrota lokala it-satsningar som hade kunnat underlätta införandet av GVD. Den centralisering som i stället skedde gav upphov ett komplext jättesystem utan tydliga delmål.

Kritik riktas också mot landstingets val av lagringssystem för GVD, den så kallade HTB-databasen som 2004 upphandlades från WM-data och dess samarbetspartner Oracle.

– De pilottester som vi gjorde visade på rent katastrofala prestanda vid uppladdning av data till systemet. Vi konstaterade också att det skulle bli oerhört komplicerat och därmed dyrt att anpassa HTB till GVD, förklarar personen.

De leverantörer som byggt system till GVD känner till kritiken som har riktats mot projektet, men har avvikande åsikter på vissa punkter. Pia Kullström, divisionschef för Public & Healthcare på WM-data, tillbakavisar framför allt kritiken mot företagets system HTB. Det bygger inte på fakta utan på personliga uppfattningar, menar hon.

– I den här typen av stora projekt finns alltid folk med olika uppfattning. Man har olika ”produktreligioner” helt enkelt, konstaterar Pia Kullström.

Skånes regiondirektör Sören Olofsson var landstingsdirektör i Stockholms läns landsting mellan 2001 och 2006 och ytterst ansvarig för GVD-arbetet. Han är medveten om att GVD fick kritik under hans tid, men tycker visst att han och den övriga landstingsledningen har lyssnat och gjort vad de kunnat för att styra upp problemen.

– Vårdrelaterad it var oerhört bristfällig när jag tillträdde 2001 i Stockholm. Det tog mig till 2005 innan jag upplevde att vi hade hyfsad kontroll, säger han.

Enligt Sören Olofsson var det omöjligt att förutse de teknikproblem som har uppstått under projektets gång.

– Jag skulle inte ha haft någon annorlunda strategi i dag. Det som hände var att vi missbedömde komplexiteten vilket ledde till strul, förseningar och en överoptimistisk budget. Samtidigt är det något som ofta händer när stora it-system ska införas, säger han.

Många av dem som nu arbetar med GVD håller inte med Sören Olofsson. Visst hade landstinget kunnat välja en annan strategi, hävdar bland andra Pia Kullström.

– Det hade varit smart att genomföra några snabba projekt för att ansluta några av de befintliga it-system som finns lokalt på sjukhus och koppla dem till GVD, säger hon.

Också Urban Jonsson ser att mycket kunnat göras annorlunda.

– Det är förstås lätt att vara efterklok, men jag tycker att man redan från början skulle ha delat upp projektet i tydliga delmål. Då hade det gått att släppa en release och sedan arbeta vidare med en uppgradering. Ju längre och större projekt, desto större risk att det aldrig kommer i mål, säger han.

Urban Jonsson har dock gott hopp om att frysningen och den nya it-strategin ska kunna lösa problemen med GVD.

– Jag är övertygad om att pengarna som från och med nu spenderas på it kommer att användas på rätt sätt.

Läs också "Varningarna har kantat projektets väg"