– Folk är inte beredda att låta vem som helst renovera badrummet, men oftast har patienter ingen värderande information om vårdgivaren som opererar ögonen på dem. Vi vill ändra på detta, säger Peter Arvai, vd och grundare av omvård.se.

Sajten kommer till en början att jämföra vårdgivare i Stockholmsområdet och tanken är att sedan sprida användandet till andra delar av landet. Just nu är Djurö vårdcentral den bästa vårdgivaren. Idén till sajten föddes när grundaren Peter Arvai lärde känna några doktorer som krasst konstaterade att kvalitén på vården är helt beroende på var patienten vänder sig i vårdapparaten.

– Jag tycker det är fel att man som vårdkonsument aldrig får reda på detta. Om vi kan öka transparensen så kommer kvalitén att förbättras, vårdgivarna tvingas skärpa till sig.

Stockholms läns landsting jobbar redan i dag med ett projekt där vårdgivare och vårdpersonal jämförs och resultaten kommer att publiceras på nätet någon gång under nästa år.

– Det visste vi inte när vi bestämde oss för att satsa på det här. Men vi ser oss som ett komplement som ska hjälpa patienter att få bättre vård, säger Peter Arvai.