Tyckte du att doktorn var kompetent? Fick du förtroende för läkaren och kan rekommendera honom eller henne till andra? Det är frågor som patienter får besvara på den nya sajten Doktorsguiden.se som startade i december.

Sajten drivs av ett privat företag som enligt ett pressmeddelande vill låta patienterna direkt komma till tals om vad de tycker om sina läkare och den vård de har fått. Omdömena ska i sin tur göra det enklare att välja husläkare eller mottagning. Enligt företaget Fifty Fifty AB är dess databas rikstäckande och omfattar 33 500 svenska läkare.

Sådana här publika jämförelser på internet blir allt vanligare. Dagens Medicin har tidigare rapporterat om Omvård.se som startade veckan före jul och där alla vårdgivare i Sverige ska rankas. Bakom sajten står ett nystartat företag, som ett antal privatpersoner driver på sin fritid. Omvård.se redovisar bland annat siffror över tillgänglighet på telefon och antal HSAN-anmälningar.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm anser att det här kommer bli allt vanligare och är något man får vänja sig vid. När det gäller Doktorsguiden.se gäller det att informera patienterna om att detta bara är en liten del av den information de behöver för att kunna göra ett aktivt val, säger hon.

– Som patient behöver man mer fakta än bara några enskilda individers tyckande, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Finns det några risker med sajter som Doktorsguiden?

– Ja, att det sprids falsk information och att enskilda läkare hängs ut. Alla vet hur lätt det är att sprida fel information när man är arg. Men det gäller att vi som kår försöker ge så bra och vederhäftig fakta som möjligt och informera patienten om att det som sägs på sajten inte är hela sanningen, säger hon.

Den 15 januari kör Stockholms läns landsting igång en egen, liknande jämförelse på Vårdguidens hemsida. Det som jämförs är patienternas upplevelse av hur bemötandet, delaktigheten, informationen och helhetsintrycket är. Uppgifterna bygger på patientenkäter.