Som It i vården tidigare har berättat har problemen med telefonin i Region Skåne varit så stora sedan Siemens fick kontraktet att sjukhusen har känt sig tvungna att göra en Lex Maria-anmälan.

Socialstyrelsen har granskat ärendet och kräver att Region Skåne tar fram en plan för hur problemen ska lösas.

Enligt uppgift till Computer Sweden ska Region Skåne och Siemens nu förhandla om kontraktets framtid i ett krismöte på toppnivå, sedan Sydsvenska Dagbladet uppmärksammat Socialstyrelsens kritik.

Ledningen för regionen bekräftar att man överväger att helt avsluta samarbetet med Siemens. Kontraktet löper över fem år med möjlighet till två års förlängning och är värt omkring 650 miljoner kronor.

– Projektet vi har med Siemens har varit kantat av problem. Att avsluta kontraktet är ett av alternativen vi har med i vår analys, säger Helena Svedberg, it-direktör på Region Skåne till Computer Sweden.

Problemen har inneburit allt från att jourhavande läkare inte har kunnat nås till att ljudkvaliteten har varit så dålig att det funnits risk för missuppfattningar när patienter får rådgivning via telefon. Socialstyrelsen nämner särskilt Ängelholms sjukhus där minst nio telefonhaverier inträffade våren 2007. Det fick chefsläkaren att slå larm, eftersom hon gjorde bedömningen att patienternas säkerhet var i fara.

Dessutom har fax till patienter bara levererats till hälften, vilket har gjort att viktig information om medicinering har fallit bort.

De åtgärder som hittills vidtagits har inte löst problemen, menar Socialstyrelsen som skriver att det ”föreligger kvarstående problem som bland annat omfattar patientsäkerheten.”

Fredrik Berndt, it-affärscontroller på Region Skåne, gör också han bedömningen att kontraktet med Siemens kan sägas upp under vissa omständigheter.

– I och med att vi jobbar med patienter kan vi inte acceptera lösningar som ligger långt fram i tiden. Siemens gör ju sitt yttersta för att rätta till problemen, men det handlar om att vi ska kunna garantera patientsäkerheten. Allt står och faller med det, säger han.

Lösningen från Siemens bygger delvis på ip-telefoni. Det ursprungliga kontraktet var värt 615 miljoner kronor, en summa som har ökat sedan regionen har valt att köpa ytterligare telefonitjänster från företaget.

Senast den första mars ska rapporten vara lämnad till Socialstyrelsen.

Computer Sweden har sökt företrädare för Siemens för en kommentar.