Det var 2003 som sjukhuset tecknade avtal om det aktuella datoriserade patientdokumentationssystemet. I takt med att regionens vårdgivare nu går över till journalsystemet Melior har Region Skåne vänt sig till företaget, Alfa Kommun & Landsting AB, för att få tillgång till uppgifterna som rör cirka 12 000 patienter som vårdats på urologkliniken mellan mars 2003 och 2007. Enligt sjukhusledningen har Alfa Kommun & Landsting vägrat att lämna ut uppgifterna.

– Det är ren lögn. Vi har inte sagt att de inte får använda uppgifterna. De finns på sjukhuset och det är sjukhusledningen själv som beslutat att deras personal inte ska få tillgång till informationen och därmed är det också ledningen som riskerar patientsäkerheten, säger Håkan Mattsson, vd för Alfa Kommun & Landsting.

Men Bent Christensen står fast vid att sjukhuset inte kan komma åt informationen.

– Alfa har sagt att de äger informationen och inte tänker lämna den ifrån sig, säger han.

Håkan Mattsson uppger att Alfa vill skapa en så kallad brygga mellan deras patientdokumentationssystem och Melior. Bent Christensen ser inte det som något alternativ eftersom företagets system ska avvecklas. Han anser också att Alfa vill ha oskäligt mycket betalt för att lämna ut uppgifterna.

– Det tycker inte jag. Men det är klart att vi vill ha betalt för det arbete som vi utför, säger Håkan Mattsson.

Enligt Bent Christensen är inte pengarna knäckfrågan, utan den principiella frågan om ett privat företag kan äga patientuppgifter. Han har nu vänt sig till Socialstyrelsen för att få myndighetens syn på vad som gäller när ett privat företag vägrar att lämna ut patientuppgifter.

– Hittills har ingen patient kommit till skada på grund av att vi inte kommit åt uppgifterna. Men jag har givit dataavdelningen i uppdrag att hacka sig in i de aktuella servrarna om patienternas säkerhet står på spel, säger Bent Christensen.

Men är det inte ni själva som skrivit ett dåligt avtal?

– Man kan alltid vara efterklok men de som skrev avtalet kunde aldrig föreställa sig att det skulle bli så här.