Det blir allt vanligare med sajter som jämför vården ur olika aspekter. Landstingen själva, privatpersoner och företag startar internettjänster där vårdenheter betygsätts och rankas. I vissa fall kan besökaren också lämna kommentarer om vårdgivarna.

På den nystartade sajten Doktorsguiden.se kan patienter svara på frågor och ge omdömen om sina läkare. Den nya sajten, som lanserades i december och drivs av det privata företaget Fifty Fifty AB, har väckt reaktioner.

Vissa tycker det är bra med publika jämförelser och anser att det bara är att hänga med i utvecklingen. Andra undrar om det är lagligt att ranka enskilda vårdgivare på det här sättet och vad läkare kan göra om de känner sig kränkta.

Svaret är ja, den nya sajten är laglig. Och nej, det finns inte mycket som den enskilda läkaren kan göra. Genom att skaffa sig ett så kallat frivilligt utgivarbevis kommer Doktorsguiden.se nämligen runt personuppgiftslagen Pul och får i stället samma grundlagsskyddade rättigheter som exempelvis vanliga tidningar har.

PO, allmänhetens pressombudsman, kan heller inte ingripa eftersom det rör sig om en sajt som inte har någon tryckt förlaga. PO kan nämligen bara pröva tryckta tidningar som utkommer minst fyra gånger om året och sajter som är kopplade till dem.

Om omdömena på sajten gränsar till förtal kan man driva det som ett enskilt mål i tingsrätten. Men det kan bli dyrt för den som förlorar målet. Om det i stället handlar om regelrätta hot kan sajten polisanmälas.

Sammantaget handlar det om en oreglerad gråzon. PO uppger att det pågår en diskussion för att komma åt problemet, men att det i dagsläget ser ut så här.

Den 14 januari körde Stockholms läns landsting igång med egna jämförelser på Vårdguidens hemsida. Det som jämförs är patienternas upplevelse av vårdcentraler och husläkarmottagningar – enskilda läkare kommer inte att betygsättas.

Uppgifterna bygger på patientenkäter.