– Bolaget står i dag för flera viktiga projekt inom ramen för att uppnå den nationella it-strategin för vård och omsorg. Tjia Torpe har varit drivande i bolagets utveckling. När bolaget nu går in i en ny fas, behöver någon annan förvalta det fortsatta arbetet, säger han i ett pressmeddelande.

Tjia Torpe tillträdde som vd för dåvarande Infomedica AB den 1 september 2005. Bolaget hade då påbörjat produktionen av en nationell webbplats för sjukvårdsrådgivning. Man bytte senare namn till Sjukvårdsrådgivningen SVR AB och sedan den 1 januari i år ingår Carelink i bolaget.

– Det är en stor omställning som har skett i ett från början litet bolag. Tjia Torpe har medvetet drivit bolagets utveckling och kunnat omsätta de nya uppdragen i en effektiv organisation, säger Johan Assarsson.

Parterna är överens om att det är rätt tillfälle att byta vd nu, när allt fler av projekten framöver kommer att gå in i en förvaltningsfas, skriver man i pressmeddelandet.

– Det har varit en mycket spännande tid, men det känns ändå rätt att kliva av nu och jag kommer med stort intresse att följa den fortsatta utvecklingen. Att förverkliga den nationella it-strategin är en viktig uppgift som kommer att ha stor betydelse för både vården och patienterna, säger Tjia Torpe.

Tjia Torpe slutar formellt i oktober i år och står tills dess till Sjukvårdsrådgivningens förfogande. Rekryteringen av hennes efterträdare påbörjas nu.