Forskarna har till en början beviljats 100 000 kronor för att genomföra en förstudie där de ska granska befintlig forskning om relationer mellan dataspel och äldre, men också testa hur digitalt spelande uppfattas och upplevs av äldre människor.

En grupp äldre kommer bland annat att bjudas in till en spelkväll där de får testa olika typer av spel, som kortspel, sudoku, sim city, memory, med flera.

– Genom att låta en grupp äldre testa ett antal spel kan vi få information och kunskap om hur dessa spel mottas. Nästa steg kan bli att studera hur äldre kan involveras i utvecklingen och design av digitala spel, säger Pirjo Elovaara universitetslektor vid Blekinge tekniska högskola, som är en av de forskare som står bakom projektet.

Hon tänker sig bland annat att äldre kan vara med och skapa spel för cybersällskap, för fysisk aktivitet, för hjärngymnastik, inlärning eller bara nöje. Men forskarna nöjer sig dock inte med detta. När förstudien är avklarad till årsskiftet vill de gå vidare i projektet och genomföra betydligt större studier.

– Vi vill bland annat undersöka om datorspel eller digitala verktyg kan användas för rehabilitering av fysisk funktionsnedsättning. Något annat som vi är intresserade av att undersöka är om digitala verktyg kan fungera som aktiveringshjälpmedel, exempelvis till patienter som har drabbats av demenssjukdom, säger Pirjo Elovaara.

För att detta ska bli genomförbart håller forskarna nu på att skapa kontakter med såväl landsting som olika spelutvecklingsföretag