De absolut flesta av Region Skånes 10 000 infekterade datorer har nu uppdaterats och rensats från masken Downadup som har spritts med rekordfart över världen. Men på måndagen, två och en halv vecka efter utbrottet, fanns ännu datorer som inte kunde tas i bruk.

– Vissa av dem är inte uppdaterade än. Det är leverantörerna som måste bistå oss med detta och det tar en viss tid, säger Lars-Olof Almquist, medicinskteknisk chef i Region Skåne, som inte vill gå in på vilka leverantörer det rör sig om.

Enligt honom rör det sig om en mindre del, omkring 50 datorer, som inte ännu inte har kunnat rensas. Arbetet väntas fortsätta veckan ut.

Angreppet har tidigare beskrivits som det största som drabbat landstinget sedan 2004, då skadlig kod tog sig i sjukhusens it-system med liknande konsekvenser.

Nyheten om att den snabbt spridande masken hade nått Region Skåne blev offentlig den 8 januari. Extrainkallade tekniker arbetade under helgen för att rensa de tusentals smittade datorerna medan viktiga delar av sjukhusens interna it-funktioner låg nere. Bland annat slutade kommunikationen med system för fosterövervakning att fungera.

Downadup, även känd som Conflicker, kan bland annat spridas via usb-minnen och ledningen för Region Skåne har gett order om att dessa ska användas restriktivt tills problemet är helt löst.