Du tror att textilier kan få patienter att känna sig mindre isolerade. Hur då?
– Patienter som ligger på sjukhus en längre tid och inte lämnar sin säng så ofta känner sig lätt ensamma. Samtidigt rör det sig ju mycket folk inne på sjukhuset. Min tanke var att skapa en möjlighet för patienterna att känna sig mer delaktiga i sin omgivning.

Hur är det tänkt att fungera?
– Via rörelsedetektorer som aktiveras när människor rör sig i olika delar av sjukhuset så ändrar olika delar av en textilie inne i patientens rum färg.

Andra textilier ska kunna förändras med solljuset?
– Ja, tiden tenderar ju att gå väldigt långsamt när man ligger på sjukhus. En textilie där färgerna ändras med solen kan förstärka känslan av dygnsrytm och ger patienten något att fundera över i stället för sin sjukdom.

När skulle de här textilierna kunna finnas i verkligheten?
– Det finns fortfarande saker att lösa när det gäller materialen. Jag har riktat in mig på 2015–2020.