– Åke Rosandher har en bra bakgrund som landstingsdirektör och han har dessutom arbetat som ansvarig för landstingens gemensamma arbete med it-strategifrågorna, vilket gör honom till en bra efterträdare till Gösta Malmer, säger Göran Stiernstedt, som är chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Åke Rosandher fick 2007 lämna sin post som landstingsdirektör i Landstinget i Östergötland, på grund av ett politiskt missnöje med hur han skött arbetet med att ”återställa” sjukvården i landstinget efter den stora förändring som den tidigare, socialdemokratiska, majoriteten genomförde.
Detta är dock inte något som ligger Åke Rosandher i fatet, anser Göran Stiernstedt.

– Det har jag inga synpunkter på, omsättningen av landstingsdirektörer är trots allt rätt hög. Han hade dock arbetat länge som landstingsdirektör och han har därför ett bra perspektiv. Dessutom har han därefter arbetat aktivt, framför allt med läkemedelsfrågor, inom den nationella handlingsplanen för it i hälso- och sjukvården, vilket jag tror kan tillföra mycket, säger han.

Åke Rosandher kommer att tillträda tjänsten den 1 augusti och gå parallellt med Gösta Malmer en månad fram till dess att denne går i pension.

Åke Rosandher har i skrivande stund inte gått att nå för en kommentar.