I årets startfält deltar totalt 32 bidrag. Tio av dessa har alltså tagit sig till den spännande finalen som äger rum på Hotell Hilton Slussen i Stockholm.

– Liksom tidigare år har det varit ett tufft gallringsarbete. Men vi tycker att vi valt ut tio intressanta och värdiga finalister, säger juryns ordförande Lars Gatenbeck.

Finalen är en del av konferensen Vårdgalan. Under konferensen kommer representanter från samtliga finalistprojekt att vara på plats för att presentera sina bidrag i form av en posterutställning. I lunch- och kaffepauser har konferensdeltagarna möjlighet att ta del av utställningen.

Konferensen avlutas på kvällen med en galamiddag, och det är under denna tillställning som vinnarna i de olika klasserna kommer att koras – med vederbörlig pompa och ståt.

Många av årets tävlingsbidrag handlar om webbtjänster av olika slag och till final i klassen Digitala patienttjänster har två webbplatser tagit sig. Den ena är en webbplats med rörliga filmer som beskriver hur man hanterar olika läkemedel.

Den andra fokuserar på att ge patienter information om vårdgivare, medicinska resultat, väntetider med mera.

Även i klassen Nationella vårdstöd återfinns två finalister; dels ett it-stöd för gemensam nationell infrastruktur för video- och distansmöten, dels en läkemedelsportal för att underlätta kommunikationen mellan läkemedelskommittéer, expertorgan och leverantörer.

Om förstapriset i kategorin Vårdnära lösningar tävlar ett it-stöd med
automatisk överföring av journaldata till nationella diabetesregistret, mot ett projekt där man utnyttjar traditionella journalsystem så att de stödjer ett hälsofrämjande arbetssätt.

Nytt för i år är att det finns flera finalister i klassen Årets idé, som belönar smarta it-idéer som ännu inte är i full drift. Tidigare har det bara varit en vinnare i denna klass, men i år är det tre olika it-stöd som kämpar om den hedervärda förstaplatsen.

Två av idé-finalisterna är forskningsprojekt där man utvärderar internetbaserat stöd för olika patientgrupper. Det ena projektet vänder sig till unga personer vars närstående lider av psykisk ohälsa, och det andra till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.

Den tredje finalisten är en tänkt CV-generator som ska hjälpa patienter att återberätta sin sjukdomshistoria för ny vårdpersonal, ett curriculum pato.

Vem som vinner respektive klass offentliggörs först på kvällen den 9
december. En vinnare är dock indirekt redan utsedd och det är i klassen Medicintekniska lösningar.

– Eftersom antalet medicintekniska lösningar är få i årets tävling, har juryn valt att endast utse en vinnare i den klassen, förklarar Lars Gatenbeck.

Priset går till Milou, som är ett it-stöd för övervakning av förlossningar. Systemet ger möjlighet att övervaka flera CTG-registreringar samtidigt på olika arbetsstationer.

Lars Gatenbeck hade förväntat sig betydligt fler medicintekniska bidrag i tävlingen.

– Men kanske är det så att man inte ser en medicinteknisk produkt som ett it-stöd, trots att gränsen mellan medicinteknik och it alltmer suddats ut, funderar han.

Fakta

Den totala prissumman är 105 000 kronor. Bakom tävlingen står Dagens Medicin och Computer Sweden.

Årets tävling stöttas av Vinnova, KKstiftelsen, Vårdalstiftelsen, Tieto och Läkemedelsindustriföreningen.