Medicininstruktioner.se startades i våras av Lindh & Partners, en reklambyrå i Göteborg som specialiserat sig på marknadsföringsuppdrag åt läkemedelsföretag.

Idén till sajten började gro efter att ett av byråns kundföretag lanserat ett nytt läkemedel som krävde mycket omfattande användarinstruktioner.

– De fick lägga enormt med tid på att åka runt till olika vårdcentraler för att visa hur det fungerade, säger Hans Lindh, vd på Lindh & Partners.

Att video kunde vara ett väsentligt komplement till skriven text för att visa hur läkemedlet skulle användas var alla snabbt på det klara med. Men på vilken plattform skulle instruktionsvideon presenteras?

Traditionellt har läkemedelsföretagen strävat efter att lägga instruktionsfilmer på sina egna webbsajter. Men läkarna som skriver ut de mest ”instruktionsintensiva” läkemedlen prioriterar helt naturligt oberoende medicinska sajter, berättar Hans Lindh.

Han hänvisar till undersökningar som visar att läkemedelsföretagens sajter kommer mycket långt ner på läkarnas informationssökningslistor.

– Och läkare rekommenderar ogärna företagssidor till sina patienter, säger Hans Lindh.

Grundtanken med Medicininstruktioner.se är inte bara att samla all videobaserad läkemedelsinstruktion på en enda lättnavigerad sajt. Det är också mycket viktigt att sajten är obunden och fri från annonser för att informationen verkligen ska nå ut till patienterna, betonar Hans Lindh.

Sajtens verksamhet finansieras genom att läkemedelsföretagen betalar en årsavgift för att få ha med en instruktionsvideo. En del filmer vänder sig till patienter, andra till sjukvårdspersonal.

Fakta

Medicininstruktioner.se är en leverantörsneutral samlingsportal för videobaserade läkemedelsinstruktioner. Fokus ligger i dag på videoinstruktioner för astma- och diabetesläkemedel.

Sajten drivs av i dag av företaget Lindh & Partners.