Medexa Diagnostisk Service i Limhamn, Malmö, är nominerade till Sjukvårdens IT-pris med produkten Milou. Det är ett övervakningssystem för de värden på fostrets hjärtljud och på livmoderns sammandragningar som tas vid en förlossning.

Hjärtljud och sammandragningar mäts med CTG, kardiotokografi. Vad Milou gör är bland annat att koppla samman flera CTG-apparater till ett centralt system.

Poängen med det är att man hela tiden kan övervaka värdena, förklarar Agneta Matsson, vd för Medexa Diagnostisk Service. Det gör det lättare för en barnmorska att samtidigt ha god kontroll över hur flera förlossningar framskrider.

Det finns larmfunktioner inbyggda, vilket innebär att personal snabbt kan uppmärksammas om till exempel fostrets puls sjunker. Mätvärdena följer internationella standarder.

– Utmaningen är att man inte får förlora någon tid. Det kan hända mycket på kort tid under en förlossning, säger Agneta Matsson.

Att data lagras centralt är inte bara viktigt för övervakningen, utan även för att underlätta arbetet med administration. Det finns kopplingar för att överföra data till olika journalsystem och det går att anpassa överföringen även till andra system.

Milou började tas i bruk 1998. Vidareutvecklingen har, förutom att uppgradera den tekniska plattformen, bland annat handlat om att utöka antalet mätvärden. Ett exempel är mammans puls.

Bland andra mätvärden som hanteras märks blodtryck, fostertemperatur och fosterljud. Det mesta av arbetet med Medea går ut på att uppgradera mjukvaran, som numera körs på Microsofts Dotnetplattform. Själva mätapparaterna har inte utvecklats lika mycket, även om de blivit lite känsligare och mer exakta under senare år.

Ett designmål är att skapa ett användarvänligt system. Personalen ska inte behöva konsultera några handböcker under en förlossning. Alla blivande föräldrar uppskattar nog om det målet uppfylls. Det kan bli stressigt under en förlossning även utan teknikstrul.

Fakta

Milou är ett övervakningssystem för foster- och moderfysiologi, som syftar till att dels ge bättre övervakning av mätvärden under förlossningar, dels enklare administration.

Projektledaren på Medexa Diagnostisk Service heter Roger Hansson. Utvecklarna Oscar Hansson och Carl Johan Stenberg har varit med under nästan hela projektet. Berndt Lorenzen är kvalitetsansvarig.